Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Sağlık  Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde aşağıdaki tabloda belirtilen alt alanda doktora yapacak olan ve tabloda verilen ilgili Anabilim Dalındaki  doktora programlarına kayıtlı ders aşamasında olan öğrenciler arasından bursiyerler alınacaktır. Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

 

 

Başvurusu Yapılan Alt Alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Yapılacak Anabilim Dalları Kontenjan Sınav Tarihi
Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği 5 27.02.2017

Yazılı:09:30

Mülakat:12:00

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerdenaşağıdaki şartlar aranır.

a)T.C. vatandaşı olmak.

b)Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.

  1. c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretimkurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç)Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d)Doktora eğitiminde tezaşamasına geçmemiş olmak.

Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

Burslara başvurmak isteyen adayların;

  1. Doktoraya kayıtlı oldukları program ve tez yapmak istedikleri alt alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden dilekçeleri
  2. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için doktora öğrenci belgesi
  3. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için yüksek lisans ve doktora transkripti

Doktora yapacak adaylar için yüksek lisans transkripti

Bütünleşik doktora yapacak adaylar için lisans transkripti

Son üç yıl içinde ALES ’ten en az 60 (sayısal) puan aldığını gösteren ALES sonuç belgesi

  1. ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı aldığını gösteren belge ile birlikte24 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:00’a kadar Sağlık Bilimleri Enstitüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.