Not: Tüm mülakat sınavları, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır. Aşağıda harita bilgileri sunulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Fakültesi Dekanlığı binasındadır.