Adli Toksikoloji Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Bornova/İzmir; adlitip@mail.ege.edu.tr; 0 232 3903256-57

Programın Tanıtımı

Bu programda Adli Bilimler sahası içinde önemli bir yer tutan Adli Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip adli bilimler uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Program temel olarak Adli Tıp, Farmakoloji ve Biyokimya bilim dallarını kapsamaktadır.
Programa başvuran adayların farklı uzmanlık alanlarından / Yüksek lisans programlarını tamamlamış olanlardan seçilmesi nedeniyle toksikoloji ve toksikolojik analizler konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Kapsadığı bilim dalları: Adli Tıp, Biyokimya, Farmakoloji, Eczacılık.
Tıp Fakültesi mezunu olup, Adli Tıp, Biyokimya ya da Farmakoloji uzmanı olanlar ile Fen Fakültesi mezunu olup Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Biyokimya yüksek Lisansı yapmış olmak.
Program içinde değişik alanlardan mezuniyeti olan adayların programa uyumlarının sağlanabilmesi açısından zorunlu dersler yanı sıra adayların özelliklerine göre eksiklikleri tamamlamak için bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
Mezunların istihdam profilleri: Program mezunları akademik alanda çalışmalarına devam edebilecekleri gibi Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitülerinde bilirkişilik hizmetlerinde de görev yapabileceklerdir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Süheyla ERTÜRK
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
Prof. Dr. Aytaç KOÇAK
Prof. Dr. Handan AK ÇELİK
Prof. Dr. Hikmet Hakan AYDIN
Prof. Dr. Cenk CAN
Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL
Yrd. Doç. Dr. Ahsen KAYA

Anahtar Kelimeler

Adli Tıp, Adli Bilimler, Adli Toksikoloji