Ağız Diş Çene Radyolojisi Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 35100 Bornova-İzmir
Kürsü Başkanı: Prof. Dr. Zuhal TUĞSEL
E-posta: ztugsel@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Hastalıkların tanısı, diş hekimliği uygulamalarının temel taşıdır. Görüntüleme yöntemlerindeki hızlı ilerlemeler, daha az radyasyona maruz kalınarak hastalıklara tanı koymada daha ileri noktalara ulaşılmasını sağlamıştır. Bu şekilde diş ve çene lezyonlarının tanısı, tanı yolları yeniden ele alınmış ve bu yolda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
Dentomaksillofasiyal bölge karmaşık anatomik yapısı nedeniyle pek çok hastalığın bu bölgede belirti verme olasılığını artırır. Bazı sistemik hastalıklara bağlı olarak oral bulgular gözlenebileceği gibi, oral bulgulardan sistemik hastalıkların teşhisine gidilebilir. Bu nedenle uzmanlık alanımız, hematolojik hastalıklardan endokrin sistem hastalıklarına, kas-iskelet sistemi hastalıklarından metabolik hastalıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanlık/doktora eğitimi müfredatının amacı, uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye’de bu alanda uzmanlık eğitiminin ve eğitim verecek kurumların asgari standartlarının oluşturulmasıdır.
Eğitim süreci sonunda; uzmanlık dalında edindiği temel, klinik ve girişimsel bilgi ve becerileri kullanarak, alanındaki bir kliniği tek başına sevk ve idare edebilen, iş ve işlemleri yürütebilen, sorunları çözebilen ve ülke gereksinimlerini karşılayan yetkin uzman hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Zuhal TUĞSEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Hülya ÇANKAYA
Prof.Dr. Günnur LOMÇALI
Prof.Dr. Güniz BAKSI ŞEN
Prof.Dr. Pelin GÜNERİ
Prof.Dr. Nesrin DÜNDAR
Prof.Dr. Esin ALPÖZ
Doç.Dr. Erinç ÖNEM
Doç.Dr. Betül İLHAN
Doç.Dr. Elif ŞENER

Anahtar Kelimeler

dental radyoloji eğitimi, oral medicine eğitimi, mesleksel eğitim