SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ SEGİTEK

Eğit. Öğr. Plan. Ozan KARACA

E-Mail: ozan.karaca@ege.edu.tr / segitek@mail.ege.edu.tr

Dahili: 0232 311 4479

Birimin Hizmetleri

  • Enstitünün Eğitim Planlama Hizmetleri
  • Enstitünün Bologna Süreci Hizmetleri
  • Enstitünün Akademik Bileşenleri için Öğrenme Kaynaklarının Hazırlanması
  • Eğitim Teknolojileri ile ilgili Çalıştay ve Seminerlerin Düzenlemesi
  • Eğitim Teknolojileri Konusunda Akademik Danışmanlık Hizmeti
  • Enstitünün ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ’nin (MOODLE) Organizasyonu, Oryantasyonu ve Yürütülmesi
  • Enstitü Web Sitesi ve Sosyal Medya Kanallarının İçeriklerinin Hazırlanması ve Yönetilmesi