Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ALES geçerlilik süresinin 5 yıl olarak kabul edildiği “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile yürürlüğe giren geçici 6. Maddenin(ALES geçerlik süresini 5 yıl olarak kabul eden madde) yürütmesi durdurulmuş ve karar uygulanmak üzere 11.06.2018 tarih ve E.41885 sayılı yazıyla üniversitelere duyurulmuştur.

Ancak son olarak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlüğü’ne gönderilen 21.06.2018 tarih, 48670 sayı ve “ALES Sonuçları Geçerlilik Süresi” konulu yazı ve ekinde gönderilen 20.06.2018 tarihli ve 29 sayılı YÖK Yürütme Kurulu Kararı belirtildiği üzere; “lisansüstü eğitim programları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine karar verildi” denilmiştir. Bu karar gereğince, sadece 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere; ÖYP, Öncelikli Alanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. maddesi kapsamında bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora eğitimine Enstitümüzde devam etmek isteyen veya Enstitümüz lisansüstü eğitim programlarına başvurmak isteyen aday öğrenciler için ALES puanı geçerlik süresi 5 yıl olarak kabul edilecektir.