Anatomi Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
35100 Bornova, İZMİR
e-posta: anatomi@mail.ege.edu.tr
Tel. No: 0-232-3903344, 0-232-3903366

Programın Tanıtımı

Anatomide yüksek lisans derecesi ile doktora programı, öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktadır. İnsan yaşamı ile ilgili konularda bilimsel alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora programı dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Makroskobik ve mikroskobik anatomi alanında eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere 1955 yılında Prof. Dr. İsmail Ulutaş tarafından Morfoloji kürsüsü kurulmuş, 1993 yılında Anatomi Anabilim Dalı ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki kürsüye ayrılmıştır. Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere, yeterli düzeyde insan anatomisi bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim verilmektedir.

Bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.

Anatomi alanında doktora ve yüksek lisans programları ile yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirilmektedir. Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.

Öğrencilere makroskobik anatomi teorik derslerinin yanı sıra formalinle fikse ve taze donmuş kadavra ile plastinasyon laboratuvarlarında pratik yapma olanağı sağlanmaktadır.

Kurum içi Anatomi Eğitim Günleri düzenlenerek çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik özel alanlarda kurslar yapılmaktadır.

Yurt dışında bu alanda benzer doktora programları mevcuttur. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
1-The University of Mississippi- Doctoral degree in Anatomy (http://www.umc.edu/ClinAnatProgram/)
2-Boston University-Doctoral degree in Anatomy (http://www.bumc.bu.edu/anatneuro/neuroscience-programs/phd-mdphd-tracks/)
3-The Ohio State University- Doctoral degree in Anatomy (http://medicine.osu.edu/hrs/anatomy/graduate-studies-in-anatomy/pages/index.aspx)

Anatomi Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora programına; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu öğrenciler ile Anatomi Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip öğrenciler başvurabilmektedir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK
Prof. Dr. Canan YURTTAŞ
Prof. Dr. Figen GÖKMEN
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ
Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL
Prof. Dr. Mete ERTÜRK
Prof. Dr. Yelda PINAR
Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER
Prof. Dr. Okan BİLGE
Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER

Anahtar Kelimeler

İnsan anatomisi, terminoloji, kadavra fiksasyon teknikleri, kadavra diseksiyon teknikleri, bilimsel metodoloji