Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
35100 Bornova, İZMİR
e-posta: anatomi@mail.ege.edu.tr
Tel. No: 0-232-3903344, 0-232-3903366

Programın Tanıtımı

Anatomide tezli yüksek lisans programı, anatomi ve temel tıp bilimlerinde öğrencilerin önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme fırsatı verir. Programın sonunda öğrenciler; anatomik terminolojiyi, organ sistemlerindeki anatomik kavramları ve kendilerini akademik bir kariyere hazırlamak için modern anatomik araştırma metodlarını ve tekniklerini öğrenecektir.

Yüksek lisans programı dersler ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir programdır. İlk yıl genelde alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. İkinci yıl ise tez çalışmasıyla tamamlanır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, makroskobik ve mikroskobik anatomi alanında eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere 1955 yılında Prof. Dr. İsmail Ulutaş tarafından Morfoloji kürsüsü kurulmuş, 1993 yılında Anatomi Anabilim Dalı ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki kürsüye ayrılmıştır.

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere, yeterli düzeyde insan anatomisi bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim verilmektedir. Bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.

Anatomi alanında doktora ve yüksek lisans programları ile yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirilmektedir. Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.

Yurt dışında bu alanda Yüksek Lisans programları mevcuttur. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

1-Wright State University-College of Science and Mathematics, Anatomy Master’s program (http://www.wright.edu/cosm/programs/anatomy/)
2-Des Moines University-Master of Science in Anatomy (http://www.dmu.edu/msa/)
3-Tulane University- Master of Science in Anatomy (http://tulane.edu/som/departments/scb/masters/)

Anatomi Tezli Yüksek Lisans programına; Fen Fakültesi Biyoloji bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Biyoloji veya Antropoloji bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu öğrenciler başvurabilmektedir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK
Prof. Dr. Canan YURTTAŞ
Prof. Dr. Figen GÖKMEN
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ
Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL
Prof. Dr. Mete ERTÜRK
Prof. Dr. Yelda PINAR
Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER
Prof. Dr. Okan BİLGE
Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER

Anahtar Kelimeler

İnsan anatomisi, terminoloji, kadavra fiksasyon teknikleri, kadavra diseksiyon teknikleri, bilimsel metodoloji