Değerli Öğrencilerimiz,

26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 67. maddesinde Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı 15/04/2015 tarih ve 75850160-312/20681 sayılı yazısı ile “azami sürelerin hesaplanmasında önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmayarak, azami süre ile ilgili maddenin (geçici 67. madde) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanması gerekmekte olduğu” ve öğrencilerin askerlik vb. işlemlerine ilişkin düzenlenen öğrenim belgelerinde konuya ilişkin gerekli titizliğin gösterilmesini ayrıca 22/07/2015 tarih ve 75850160-312/41302-12880 sayılı yazısı ile de azami sürelerin “2014-2015 eğitim öğretim döneminin güz yarıyılından itibaren hesaplanmasına karar verildiği yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlgi sayılı yazısı Üniversitemizin tüm birimlerine öğrencilerimize duyurulmak üzere bildirilmiştir.

Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin askerlik tecil işlemleri MSB’nca YÖKSİS üzerinden alınan veriler doğrultusunda askerlik şubelerince yapılmaktadır.

Ancak Lisansüstü düzeyde öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri başvuruları üzerine yapılmaktadır. Kanunun yayımı tarihi itibariyle kayıtlı olan öğrencilerden sevk tehir uzatması isteyenler başvurmaları halinde yeni sevk tehir uzatma belgeleri belirtilen kanun uyarınca yeni süreleri belirtilerek düzenlenerek Askeralma Bölge Başkanlıklarına gönderilecektir.