Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi AD, 35100 Bornova/İzmir
Tel: (232) 390 16 00
Faks: (232) 390 16 14
e-posta: serap.akgur@ege.edu.tr, bati@mail.ege.edu.tr
Web: www.bati.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Bağımlılık yapabilen maddelerin kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan bir sorun alanı olmaktadır. Sorunun sosyal, kriminal boyutu ve olumsuz etkilediği alanların belirlenmesinden bağımlılık ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesine, olası çözüm yolları geliştirilip kısa ve uzun vadeli uygulamalara geçilmesinde bağımlılık toksikolojisi programı önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans Programının amacı, bağımlılık yapabilen maddelerin adli ve toksikolojik boyutu ile ilgili olarak çalışmalar yapmak üzere bu alanda bilgi sahibi ve donanımlı kişiler yetiştirmektir. Programa; Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans mezunu olan kişiler başvurabilmektedir.
Bağımlılık yapabilen maddelerin analizleri çok dikkatli, hassas ve doğru yürütülmesi gereken alınan neticenin mutlaka yorumlanması ihtiyacı duyulan analizlerdir. Program kapsamında; bağımlılık toksikolojisinin temel prensipleri, bağımlılık yapabilen maddeler, bu maddelerin biyolojik örneklerde analizi ve ilgili yasal düzenlemeler temelinde derslere yer verilmiştir. Ders dönemi sonrasında öğrencilerin edindiği bilgilerin ve kazanımların bir araştırma projesi ile ortaya konduğu tez çalışmaları ile program tamamlanır.
Program sonunda mezun olan öğrenciler; ilgili alanlarda akademik olarak çalışmalarına devam edebilirler. Ülkemizde özellikle uyuşturucu ile mücadele kapsamında desteklenen bu alan üzerinde çalışan kişiler, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu ve ilgili şube başkanlıklarında, Denetimli Serbestlik ile ilgili kurum ve şube müdürlüklerinde, İçişleri bakanlığına bağlı ulaşım sektörü (hava, kara, deniz), Sağlık Bakanlığı ile ilgili kamu ve özel kuruluşların toksikolojik analiz yapan laboratuvarlarında çalışma imkânı bulabilmektedir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR
Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Prof. Dr. Ayşe Ender ALTINTOPRAK
Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ
Doç. Dr. Hasan ERTAŞ
Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL

Anahtar Kelimeler

Adli Toksikoloji, Psikoaktif maddeler, Bağımlılık, Yasal Düzenlemeler, Toksikolojik Analiz

Ek Bilgiler

Başvuru koşulları ve ders içeriği hakkında ayrıntılı bilgi internet sayfamızda yer almaktadır:
http://bati.ege.edu.tr/d-1535/ToksikolojiYL.html