Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

EGE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
35100 Bornova – İzmir
Tel : +90 232 342 57 14
Faks : +90 232 339 90 00

Programın Tanıtımı

Beden eğitimi ve spor öğretimi yüksek lisans programının misyonu, spor bilimlerinin multidisipliner yapısı içerisinde lisans eğitim düzeyinde sahip olunan alana yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve beden eğitimi ve spor alanında bilimsel araştırma ve etik konularında nitelikli ve üst düzey donanıma sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Beden eğitimi ve spor öğretimi programı toplamda 21 yerel krediye sahip en az 7 adet teorik ders ve seminer dersi (2 yarıyıl) ile tez yazım süreci ( 2 yarıyıl) olmak üzere toplam 4 yarıyıl eğitim-öğretim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan 120 AKTS kredi yükünden oluşan yüksek lisans eğitim programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Beden eğitimi ve spor öğretimi tezli yüksek lisans programına, Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri mezunları katılabilmektedirler. Adayların programa başvuru yapabilmeleri için, ALES sınavından en az 50 puan almış olmanın yanı sıra, YDS dil sınavlarından en az 50 puan ya da YDS dil sınavının eşdeğerliği içerisinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün gerçekleştirmiş olduğu lisansüstü yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu sınavların dışında, YÖK tarafından belirlenmiş ve YDS sınavına ilişkin eşdeğerliliği kabul görmüş yabancı dil sınavlarından alınan puanlar belirtilen kriterler dahilinde kabul edilmektedir.

Başvuru koşullarına sahip adayların programa kabulü için gerekli bilim sınav puanı, anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen Mülakat sınav puanın %25’i, ALES sınav notunun %50’si ve Lisans mezuniyet genel başarı puan ortalamasının %25’inin toplamı şeklinde hesaplanmaktadır. Adayların kontenjanlar dâhilinde değerlendirilebilmesi ve programa kabulü için, mülakat sınav puanının en az 50 puan; toplam lisansüstü bilim sınav değerlendirme notunun ise en az 60 puan olması gerekmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans programına katılan ve başarı ile mezun olan bireyler, yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yüksek öğretim kurumlarında akademik pozisyon sahibi olabilecekleri gibi, MEB kamu ve özel okullarında sürdürdükleri ve ya sürdürecekleri öğretmenlik görevlerine yönelik olarak uzman sıfatını kullanabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Doç.Dr. Olcay KİREMİTCİ (olcay.kiremitci@ege.edu.tr)
Doç.Dr. R. Timuçin GENÇER (timucin.gencer@ege.edu.tr)
Doç.Dr. Gülbin RUDARLI NALÇAKAN (gulbin.nalcakan@ege.edu.tr)
Yard.Doç.Dr. Melih BALYAN (melih.balyan@ege.edu.tr)
Yard.Doç.Dr. Fehime HASLOFÇA (fehime.haslofca@ege.edu.tr)
Yard.Doç.Dr. A.Meliha CANPOLAT (monursal@yahoo.com)
Yard.Doç.Dr. Mustafa ENGÜR (mustafa.engür@ege.edu.tr)
Yard.Doç.Dr. Erdinç DEMİRAY (erdinc.demiray@ege.edu.tr)

Anahtar Kelimeler

Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Programları, Fiziksel ve Psikolojik Gelişim, Yetenek Seçimi ve Sportif Yönlendirme, Bilimsel Araştırma ve Etik