Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Adres: Ege Üniversitesi Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kat:1 35040 Bornova – İZMİR
Telefon: 0232 390 1985
Fax: 0232 390 1985
E-mail: biyoistatistik@mail.ege.edu.tr
Web-sitesi: http://biyoistatistik.med.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelinde, araştırmaya konu özellikler hakkında verilerin toplanması, toplanan veya deneysel olarak veya simülasyonla elde edilen bu verilerin uygun yöntemlerle analizi ve bu analiz sonuçların yorumlanması gibi aşamalar yer almaktadır. Bunun için matematik ve istatistik tekniklerden yoğun bir biçimde yararlanılmaktadır.
Matematik ve istatistiğin bu şekilde farklı bilim alanlarına uygulanmasından yeni yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Buna örnek olarak Biyometri, Psikometri, Teknometri … gibi bilim dalları gösterilebilir. Sağlık bilimlerinde de benzeri bir durum söz konusudur ve bu kapsamda Biyoistatistik teriminin kullanılması yaygın olarak benimsenmiştir.
Dünyada sağlık bilimleri alanında eğitim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet görevlerini yerine getiren (başta Tıp Fakülteleri olmak üzere) yükseköğretim kurumları bünyelerinde Biyoistatistik veya Biyoistatistik ile birlikte ona yakın Epidemiyoloji veya Bilişim alanlarını kapsayan isimlerle akademik birimler kurulmuştur.
Ege Üniversitesinde özellikle istatistiksel danışmanlık hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak verilmesi 1970’li yıllar gibi çok eski bir geçmişe dayanmaktadır. Bu hizmetin Bilgisayar merkezi kapsamında verilmesi ve Biyoistatistik eğitiminin de bu konuya yakın akademik personel tarafından yürütülmesi üniversite bünyesinde konuya özel bir akademik birimin oluşturulmasını geciktirmiştir. Dünyadaki gelişmelerle Ege Üniversitesindeki özellikle bilgisayara dayalı birikim bir arada değerlendirilerek 2005 yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 16.05.2005 tarih ve 1054 sayılı yazıları ile kurulmuştur. Anabilim Dalında, kısa sürede gerekli fiziksel alt yapı tamamlanarak 2006 yılı başından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.
Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Bünyesinde kurulmuş olan Anabilim Dalımız Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim alanlarında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme işlevlerini yerine getirmek üzere planlanmıştır. Anabilim dalımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik Tıbbi Bilişimi de konunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmesidir. Günümüzde her türlü sayısal ve sayısal olmayan (ses, görüntü, fotoğraf vb.) verilerin işlenmesi, bilişim teknolojilerinin gelişiminden çok yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle ilgi alanı bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması olan Biyoistatistiğin, bilişim alanından ayrı değerlendirilmesi olası değildir.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir.
1- Eğitim Faaliyetleri: Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.
2-Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan matematik ve istatistik teorileri üzerinde araştırma yapmak şeklinde özetlenebilir.
Yüksek Lisans başvurularında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirttiği (ALES ve ÜDS gibi) koşullar dışında lisans mezunu olarak, programın öğrenci alt yapısını Fen Fakültelerinin İstatistik Bölümü, Biyoloji bölümü mezunları ya da Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya sağlık alanında dört yıllık fakülte mezunları oluşturacaktır. Başvurular Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirtilen zamanda yapılmaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN (Anabilim Dalı Başkanı)-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1643
Prof. Dr. Soner DUMAN (13-B Görevlendirme)-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2130
Doç. Dr. Timur KÖSE-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1737
Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=4242
Öğr. Gör. Ali Murat ERGİN-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1669
Öğr. Gör. Ergun KONAKÇI-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2552
Öğr. Gör. Kamil Saffet LİV-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1482
Arş. Gör. Hatice ULUER-http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3158
Arş. Gör. Ömer Faruk DADAŞ (ÖYP)
Arş. Gör. Semiha ÖZGÜL (ÖYP)

Anahtar Kelimeler

Biyoistatistik, Tıbbi Bilişim, İstatistik

Ek Bilgiler