Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Aysun Pabuççuoğlu
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya AD. 35100 Bornova/İzmir
Tel: 0 232 3113984
aysun.pabuccuoglu@ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına Eczacılık Fakültesi, Fen veya Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları başvurabilmektedir.
Anabilim dalımıza ait bu programın amacı; temel biyokimyasal araştırmaları yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı bilim uzmanı ve akademisyen yetiştirmektir.
Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler doktora eğitimine devam ederek akademik yaşama geçebilirler, serbest eczacılık, hastane eczacılığı alanlarında ve ilaç endüstrisinde araştırma-geliştirme departmanlarında çalışma imkanına sahip olabilirler. Ayrıca kamu ve özel sektörde Biyokimya Uzmanı olarak çalışma imkanına sahip olabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Aysun Pabuççuoğlu
Prof.Dr.Ayfer Yalçın
Prof.Dr.Sibel Konyalıoğlu
Doç.Dr.Petek Ballar Kırmızıbayrak
Yrd.Doç.Dr.Güliz Armagan
Arş.Gör.Dr.S.Ezgi Turunç Bayrakdar
Arş.Gör.Dr.Fadime Aydın Köse
Arş.Gör.Recep İlhan

Anahtar Kelimeler

Temel Biyokimya, Klinik Biyokimya, Biyokimyasal Teknikler