Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bornova/İZMİR.
0232 311 55 97
edolgun@hotmail.com

Programın Tanıtımı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1987 yılında kurulmuştur. Yüksek Lisans Dereceli Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA diploması verilir.
Program Profili: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’ne ilişkin bilgilerini geliştirip analiz edebilen, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profili: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakülte/Yüksekokullarında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2221
Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1731
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1212
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2434
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3185

Anahtar Kelimeler

Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Ameliyat Öncesi Sırası ve Sonrası Hasta Bakımı

Ek Bilgiler

Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılabilirler. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alabilirler.