Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bornova/İZMİR.
0232 311 55 97
edolgun@hotmail.com

Programın Tanıtımı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1987 yılında kurulmuştur. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programından mezun olmak. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Program Profili: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin bilgilerini geliştirip analiz edebilen, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirir. Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler. Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarını yerine getirmesi ve ek olarak Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında özgün konularda yapılan araştırmaya dayalı bir tezin jüri önünde sunumu ve geçerliği ile mezuniyete hak kazanır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Meryem YAVUZ <meryem33@yahoo.com>
Doç. Dr. Fatma Demir KORKMAZ <demir.fatos@gmail.com>
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR <turkanozbayir@gmail.com>
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ <candanyelda@hotmail.com>
Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER <esmaozseker@yahoo.com>
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN <edolgun@hotmail.com>

Anahtar Kelimeler

Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Ameliyat Öncesi Sırası ve Sonrası Hasta Bakımı

Ek Bilgiler

Bölüm Olanakları:
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar. Anabilim Dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilebilirler.