Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova/İZMİR
edolgun@hotmail.com
0232 311 55 97

Programın Tanıtımı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1982 yılında kurulmuştur. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere Hemşirelik Bölümü mezunu olmak şartı aranmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Program Profili: Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak. Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında, Hemşirelik Fakültelerinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Meryem YAVUZ (meryem33@yahoo.com)
Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ (demir.fatos@gmail.com)
Doç. Dr. Türkan Özbayır (turkanozbayir@gmail.com)
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ (candanyelda@hotmail.com)
Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER (esmaozseker@yahoo.com)
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN (edolgun@hotmail.com)

Anahtar Kelimeler

Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımı

Ek Bilgiler

Yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.