Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova/İZMİR
edolgun@hotmail.com
0232 311 55 97

Programın Tanıtımı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1982 yılında kurulmuştur. Tezli Yüksek Lisans Programı’na, lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Program Profili: Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla eğitimini ve bakımını sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profili: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı’na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu/ yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakülte/Yüksekokullarında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2221
Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1731
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1212
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2434
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3185

Anahtar Kelimeler

Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımı

Ek Bilgiler

Yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.