YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN (YL Derecesi ile)

 1. Türkçe Yeterlik Belgesi (1 adet noter veya resmi onaylı)
 • YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan,
 • E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen,
 • Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.
 • Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir.
 • Türkçe ile ilgili bu koşullardan herhangi birini yerine getiremeyen yabancı uyruklu adaylar değerlendirmeye giremezler.
 1. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Kendi anadilleri dışında) (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
 • YÖKDİL Sınavı ya da YDS’den en az 55 puan
 • YÖK ya da ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan bu puana eş değer bir puan
 • KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS Sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
 1. Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
 2. Lisans Transkripti (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
 3. Yüksek Lisans diploması veya Çıkış Belgesi (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
 4. Yüksek Lisans Transkripti (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
 5. Fotoğraflı Özgeçmiş (Türkçe) (1 adet)
 6. Fotoğraf (2 adet)
 7. Pasaport fotokopisi (1 adet)

Lisans ve/veya yüksek lisans derslerinin başarı notlarının, kredilerini ve mezuniyet ortalamalarını belirten 100’lük sistemde hazırlanmış ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olmalıdır.

Lisansüstü programlara başvurularda 100’lük sistemde not ortalamasına sahip olmayan;

Ege Üniversitesi Lisans programından mezun adaylar için; “Ege Üniversitesi Lisans Not Dönüşüm Tablosunun”, yüksek lisans programlarından mezun adaylar için; “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 4’lük Not Sistemini 100’lük Not Sistemine Dönüştürme Tablosu” kullanılacaktır.

Diğer üniversitelerden mezun olup enstitümüze lisansüstü başvuruda bulunucak adayların varsa kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosu, kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosu bulunmadığı takdirde “YÖK’ün Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.

Yabancı uyruklu adayların Hemşirelik, Tıp, Dişhekimliği ve Ebelik lisansüstü programlara başvuruları  sırasında diploma denklik belgesini (2 adet noter onaylı) diğer lisansüstü alanlara başvuruları sırasında tanınma belgesini (2 adet noter onaylı) teslim etmeleri zorunludur.