Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AnabilimDalı 35100 Bornova/İZMİR
Prof. Dr. Zeliha KERRY zeliha.kerry@ege.edu.tr
Prof. Dr. Mukadder YASA mukadder.yasa@ege.edu.tr
Prof. Dr. Günay YETİK ANACAK gunay.yetik.anacak@ege.edu.tr
Doç. Dr. Gülnur SEVİN gulnur.sevin@ege.edu.tr
Doç. Dr. Saadet TURKSEVEN Dı PASCOLLI saadet.turkseven@ege.edu.tr
Doç. Dr. Yasemin ERAÇ yasemin.erac@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER gonen.ozsarlak@ege.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Çiğdem SELLİ KARAKAYA cigdem.selli@ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentez edilmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrenciler kendi tercihlerine veya tez konularına göre çok çeşitli olarak sunulan seçmeli derslerden seçebilme şansına sahiplerdir.
Bu programa Eczacılık mezunları yanında, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Biyomühendislik, Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları başvurabilir.
Bu programdan mezun olanlar farmakoloji uzmanı ünvanı alarak akademide, ilaç endüstrisinin çeşitli birimlerinde çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Zeliha KERRY
Prof. Dr. Mukadder YASA
Prof. Dr. Günay YETİK ANACAK
Doç. Dr. Gülnur SEVİN
Doç. Dr. Saadet TURKSEVEN Dı PASCOLLI
Doç. Dr. Yasemin ERAÇ
Yrd. Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER
Arş. Gör. Dr. Çiğdem SELLİ KARAKAYA

Anahtar Kelimeler

Kardiyovasküler hastalıklar, Oksidan stres, İnflamasyon, Erektil disfonksiyon, Yaşlanma, Gazotransmiterler, Kanser; Diyabet, western blot, RT-PCR, gen susturma, hücre kültürü, in vitro hayvan modelleri, izole organ deneyleri

Ek Bilgiler