Farmasötik Botanik Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 35100 Bornova-İzmir
canan.karaalp@ege.edu.tr
0 232 3114084
0 232 3113962

Programın Tanıtımı

Farmasötik Botanik; tedavide, eczacılık teknolojisinde, gıda desteği ve fitoterapi alanında kullanılan tıbbi bitkilerin taksonomik sınıflandırmaya uygun olarak tayini; anatomik ve morfolojik özelliklerinin tanıtılması; bitkilerin yayılış alanları, ekonomik değerleri ve tarihsel kullanımları ile ilgilenir.

Araştırma alanları;
• Tıbbi, faydalı, zehirli ve zararlı bitkilerin tayini
• Türkiye florasında yayılış gösteren bitkiler üzerinde taksonomik, morfolojik, anatomik ve sitolojik çalışmalar
• Tıbbi bitki, herbaryum (İZEF) ve fitocoğrafya veri tabanı çalışmaları
• Etnobotanik
• Tıbbi bitkiler ve fitoterapiye yönelik taramalar
• Fitokimyasalların farklı koşullara bağlı değişimleri ve analiz çalışmaları
• Sekonder metabolit izolasyonu ve yapı tayini
• Aktivite rehberli izolasyon çalışmaları
• Bitkisel ekstre ve saf maddeler üzerinde biyoaktivite çalışmalarıdır.

Farklı alanlardan başvuranlar için bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Canan Karaalp – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2103
Prof.Dr. Ulvi Zeybek – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=914
Doç.Dr. Gözde Elgin Cebe – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1961
Doç.Dr. Şüra Baykan – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3949
Doç.Dr. Bintuğ Öztürk – http://akademik.ege.edu.tr/?q=en/bilgiler&id=2466
Doç.Dr. M. Zeki Haznedaroğlu – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2752

Anahtar Kelimeler

Farmasötik Botanik, Tıbbi Bitki, Sekonder Metabolit, Fitoterapi, Bitkisel İlaç

Ek Bilgiler