Farmasötik Kimya Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD, 35100 Bornova İzmir 0 232 339 99 31
Prof. Dr. Erçin Erciyas: ercin.erciyas@ege.edu.tr
Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu: varol.pabuccuoglu@ege.edu.tr
Prof. Dr. H. Semih Güneş: semih.gunes@ege.edu.tr
Doç. Dr. Vildan Alptüzün: vildan.alptuzun@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Soyer: zeynep.soyer@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. A. Selcen Alpan: selcen.alpan@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özlem Akgül: ozlem.akgul@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hande Tarıkoğulları Doğan: ayse.tarikogullari@ege.edu.tr
Öğretim Görevlisi Dr. Murat Çizmecioğlu: murat.cizmecioglu@ege.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Güneş Çoban: gunes.coban@ege.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hüseyin İstanbullu: huseyin.istanbullu@ege.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Sülünay Parlar: sulunay.parlar@ege.edu.tr
Arş. Gör. Uzm. Şirin Uysal: sirin.uysal@ege.edu.tr
Arş. Gör. Uzm. Görkem Sarıkaya: gorkem.sarikaya@ege.edu.tr
Arş. Gör. Gözde Sayar:gozde.sayar@ege.edu.tr
Arş. Gör. Gülşah Bayraktar: gulsah.bayraktar@ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Farmasötik kimyanın farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik kimyacılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Bu program mezunları, ilaç endüstrisinin tasarım, sentez ve analiz laboratuarlarında bilim doktoru ünvanına sahip olarak görev yapabilirler. Ayrıca eğitim-öğretim kurumlarında (örneğin üniversitelerde) farmasötik kimya alanında çalışma olanakları mevcuttur.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Erçin Erciyas
Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu
Prof. Dr. H. Semih Güneş
Doç. Dr. Vidan Alptüzün
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Soyer
Yrd. Doç. Dr. A. Selcen Alpan
Yrd. Doç. Dr. Özlem Akgül
Yrd. Doç. Dr. Ayşe H. Tarıkoğulları Doğan
Öğr. Gör. Dr. Murat Çizmecioğlu
Arş. Gör. Dr. Güneş Çoban
Arş. Gör. Dr. Hüseyin İstanbullu
Arş. Gör. Dr. Sülünay Parlar
Arş. Gör. Uzm. Şirin Uysal
Arş. Gör. Uzm. Görkem Sarıkaya
Arş. Gör. Gözde Sayar
Arş. Gör. Gülşah Bayraktar

Anahtar Kelimeler

Sentez, organik kimya, ilaç tasarımı, spektral analiz, moleküler modelleme