Farmasötik Kimya Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD, 35100 Bornova İzmir 0 232 339 99 31
Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu: varol.pabuccuoglu@ege.edu.tr, 0232 311 3993
Doç. Dr. Vildan Alptüzün: vildan.alptuzun@ege.edu.tr, 0232 3114077
Doç. Dr. Zeynep Soyer: zeynep.soyer@ege.edu.tr, 0232 311 4078
Yrd. Doç. Dr. A. Selcen Alpan: selcen.alpan@ege.edu.tr, 0232 311 3971
Yrd. Doç. Dr. Özlem Akgül: ozlem.akgul@ege.edu.tr, 0232 3112531
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hande Tarıkoğulları Doğan: ayse.tarikogullari@ege.edu.tr, 0232 311 3281
Öğretim Görevlisi Dr. Murat Çizmecioğlu: murat.cizmecioglu@ege.edu.tr, 0232 311 3281
Arş. Gör. Dr. Güneş Çoban: gunes.coban@ege.edu.tr, 0232 311 3277
Arş. Gör. Dr. Hüseyin İstanbullu: huseyin.istanbullu@ege.edu.tr, 0232 311 3277
Arş. Gör. Dr. Sülünay Parlar: sulunay.parlar@ege.edu.tr, 0232 311 3276
Arş. Gör. Uzm. Şirin Uysal: sirin.uysal@ege.edu.tr, 0232 311 3276
Arş. Gör. Uzm. Görkem Sarıkaya: gorkem.sarikaya@ege.edu.tr, 0232 3113276
Arş. Gör. Gülşah Bayraktar: gulsah.bayraktar@ege.edu.tr, 0232 311 4069

Programın Tanıtımı

Farmasötik kimyanın farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik kimyacılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Bu program mezunları, ilaç endüstrisinin tasarım, sentez ve analiz laboratuarlarında bilim doktoru ünvanına sahip olarak görev yapabilirler. Ayrıca eğitim-öğretim kurumlarında (örneğin üniversitelerde) farmasötik kimya alanında çalışma olanakları mevcuttur.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1184
Doç. Dr. Vildan Alptüzün – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1184
Doç. Dr. Zeynep Soyer – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2626
Yrd. Doç. Dr. A. Selcen Alpan – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2728
Yrd. Doç. Dr. Özlem Akgül – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3039
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hande Tarıkoğulları Doğan – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3235
Öğretim Görevlisi Dr. Murat Çizmecioğlu – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1944
Arş. Gör. Dr. Güneş Çoban – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3722
Arş. Gör. Dr. Hüseyin İstanbullu – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3608
Arş. Gör. Dr. Sülünay Parlar – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3603
Arş. Gör. Uzm. Şirin Uysal – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3787
Arş. Gör. Uzm. Görkem Sarıkaya – http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3907
Arş. Gör. Gülşah Bayraktar –

Anahtar Kelimeler

Sentez, organik kimya, ilaç tasarımı, spektral analiz, moleküler modelleme

Ek Bilgiler