Farmasötik Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Bornova-İZMİR
TEL: 232-3111358
safak.ermertcan@ege.edu.tr, tel: 232-3111356

Programın Tanıtımı

Farmasötik mikrobiyoloji, insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, yol açtıkları hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ilaçlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

Farmasötik mikrobiyoloji yüksek lisans programı ile, lisans düzeyinde verilen mikrobiyoloji bilgilerini zenginleştirmek, mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma deneyimini arttırmak, bilimsel araştırma tekniğini kazandırmak ve öğrencileri gerek akademik kariyere gerekse ilgili sektörlerde çalışmaya hazırlamak amaçlanmaktır.

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi-Biyoloji, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya Hemşirelik Fakültesi mezunları programa kabul edilmektedir. Adı geçen fakülte mezunlarına herhangi bir bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.

F. mikrobiyoloji yüksek lisans programı mezunları, akademik kariyere devam edebildikleri gibi, kamu veya özel sektörde (ilaç firmaları, mikrobiyolojik analiz laboratuvarları vb.) çalışma olanağı bulmaktadırlar. Anabilim dalımızda beş öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi ve bir teknisyen görev yapmakta olup, temel mikrobiyoloji ve moleküler mikrobiyoloji alanındaki çalışmalar için uygun alt yapı bulunmaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji yüksek lisans programı, mikrobiyolojiye ilgi duyan öğrenciler için kaliteli bir eğitim olanağı sunmaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Şafak ERMERTCAN
Prof. Dr. Mine HOŞGÖR-LİMONCU
Doç. Dr. Hüseyin TAŞLI
Doç. Dr. Bayrı ERAÇ
Yrd. Doç. Dr. Fethiye Ferda YILMAZ

Anahtar Kelimeler

Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji, Mikroorganizma, Mikrobiyal ürün