Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ferzan LERMİOĞLU ERCİYAS ,
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Bornova-İzmir

e-mail: ferzan.lermioglu.erciyas@ege.edu.tr
Tel: (232) 3739173 veya (232) 3111364

Programın Tanıtımı

Farmasötik toksikoloji doktora programının amacı kimyasal bileşiklerin insanlar, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde neden olacakları potansiyel riskleri tespit etmek ve bunların önlenmesi ve tedavisi için gerekli bilgiye sahip donanımlı eczacılar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Programın misyonu ülkemizde toksikolojiyi ilgilendiren başta ilaç olmak üzere, gıda, kozmetik ve endüstriyel kimyasalların güvenliliği ile ilgili tüm platformlarda doğru kararlar verilebilmesi için bilimsel yaklaşıma ve derin toksikoloji bilgisine sahip toksikologların yetiştirilmesidir.

Programa 5 yıllık Eczacılık Fakültesi veya Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans programı mezunları katılabilmektedir.

Öğrencilere toksikolojinin temel kavram ve prensipleri, toksisite testleri, toksikolojik analiz yöntemleri, ilaç etkileşmeleri, biyokimyasal toksikoloji, ve moleküler toksikoloji vb. konularda detaylı bilgiler verilmektedir. Öğrencilere araştırma teknikleri, metodolojisi, araştırmalarını aktarmayı sağlayacak sunum teknikleri ve bilimsel bir yayını kritik okuma becerilerinin de verilmesi de hedeflenmektedir.

Öğrenciler kimyasal bileşiklerin sağlık üzerinde olumsuz etkilerini tespit etmek, bu etkilerin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmaları aydınlatmak ve belirli bir kimyasal için oluşturulan güvenlilik verilerini değerlendirerek bu kimyasalların olası toksisite risklerini belirleyebilecek nitelikli bilgiye sahip olarak doktora derecesini almaktadırlar. Öğrenciler tamamen özgün bir araştırma tezini tamamlayıp savunarak doktora derecesini almaya hak kazanırlar.

Farmasötik Toksikoloji Doktora programı öğrencileri üniversitelerde toksikoloji bölümlerinde akademisyen olabilecek, çeşitli enstitülerde ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek nitelikte yetiştirmektedir. Mezunlar Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, İl Kontrol Laboratuvarları gibi devlet kurumlarında tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması, biyolojik ve biyolojik olmayan örnek ve ürünlerin analizleri gibi alanlarda, özel analiz ve test laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca zehir danışma merkezlerinde görev alabilmekte, farmasötik, kozmetik, gıda ve kimya endüstrisinin AR-GE ölümlerinde çalışabilmektedirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Ferzan LERMİOĞLU ERCİYAS
Prof.Dr.Hilmi ORHAN
Prof.Dr.Hande GÜRER ORHAN
Yard. Doç. Dr. Sumru SOZER KARADAĞLI

Anahtar Kelimeler

Temel toksikoloji kavramları, toksikolojik analizler, in vivo ve in vitro toksisite çalışmaları, ilaç geliştirme sürecinde güvenlilik değerlendirmesi, toksikolojik risk ve/veya güvenlilik değerlendirmesi