Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ferzan LERMİOĞLU ERCİYAS ,
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Bornova-İzmir
e-mail: ferzan.lermioglu.erciyas@ege.edu.tr
Tel: (232) 3739173 veya (232) 3111364

Programın Tanıtımı

Farmasötik toksikoloji lisansüstü programının amacı başta ilaçlar olmak üzere kimyasal maddelerin insan sağlığı, diğer ekolojik türler ve çevre kalitesi üzerindeki olası zararlı etkilerini öngörmek, bu etkilerin mekanizmasını, niteliğini ve niceliğini belirlemek ve önlenmesi/geri döndürülmesi üzerine çalışmalar yapmak üzere donanımlı uzman ve araştırmacı yetiştirmektir. Programa eczacılık, tıp, biyomühendislik, kimya ve kimya mühendisliği, biyoloji, tıbbi biyoloji, gıda mühendisliği ve veterinerlik fakültesi mezunları katılabilmektedir.

Programda öğrencilere toksikolojinin temel kavram ve prensipleri, toksisite testlerinin ilkeleri ve uygulanışı, toksikolojik analiz yöntemleri, ilaç etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, biyokimyasal ve moleküler toksikoloji gibi konular hakkında temel bilgiler verilmektedir. Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları, bir araştırmanın planlanması, gerçekleştirilmesi ve gerek sözlü, gerek yazılı sunulması ile ilgili teknikler aktarılmaktadır. Öğrenciler ikinci yarıyıl içinde anabilim dalında bir seminer vermekte, ayrıca bir araştırma tezini hazırlayıp savunarak lisansüstü uzmanlık derecesini almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezunlar başta Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, İl Kontrol Laboratuvarları gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel analiz ve test laboratuvarlarında toksikoloji bilgisi gerektiren birimlerde ve zehir danışma merkezlerinde görev alabilmekte, farmasötik, kozmetik, gıda ve kimya endüstrisi ve AR-GE bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Ferzan LERMİOĞLU ERCİYAS,
Prof.Dr.Hilmi ORHAN
Prof.Dr.Hande GÜRER ORHAN
Yard.Doç. Dr. Sumru SOZER KARADAĞLI

Anahtar Kelimeler

Toksikolojinin temel kavramları, Toksisite mekanizmaları, toksikolojik analizler, ilaç ve kimyasalların güvenli kullanım.