Fizyoloji Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniveritesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 35100 Bornova İzmir
3901800- 3901801 http://www.fizyo.med.ege.edu.tr/

Programın Tanıtımı

Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca doğa anlamına gelen “physis” kelimesi ile, bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkmış olan fizyoloji terimi, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştırır.

İç ortam ve homeostaz kavramları, fizyolojik yaklaşımın temel prensiplerini belirler ve fonksiyonun araştırılmasında her düzeyde etkileşimlerin önemini vurgular. Bağlantılı olarak, fizyoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılmaktadır.

Fizyoloji doktora eğitiminin amacı, fizyolojiyi ileri düzeyde bilen, bilimsel araştırma yapabilen ve tıp eğitimine katkı veren bilim insanları yetiştirmektir. Programın dersleri bunu sağlamak üzere planlanmıştır. Özellikle zorunlu derslerle organ sistemlerinin işlevleri detaylı olarak verilmekte, ayrıca araştırma yapabilme yetileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Seçmeli dersler ile ilgi duydukları alanlar ve araştırma yöntemleri hakkında teorik ve partik bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tez döneminde ise bir bilimsel araştırma yapması ve bu çalışmanın yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu programa Tıp Fakültesi’nden mezun olanlar kabul edilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Prof. Dr. Ersin O. Koylu
Prof. Dr. Özlem Alkan Yılmaz
Prof. Dr. Dilek Taşkıran
Prof. Dr. Burcu Balkan
Prof. Dr. Taner Dağcı
Doç. Dr. Oğuz Gözen
Doç. Dr. Ayşegül Keser

Anahtar Kelimeler

Fizyoloji, temel bilim, deneysel araştırma, işlev, sağlıklı insan

Ek Bilgiler

Araştırma Alanları ve Çalışma Yöntemleri

  • Sinir sistemi fizyolojisi
  • Deneysel hayvan modelleri
  • Omurilik yaralanması
  • Kök hücre çalışmaları
  • Bağımlılık
  • Öğrenme ve davranış çalışmaları
  • Toksisite çalışmaları