Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniveritesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 35100 Bornova İzmir
3901800- 3901801 http://www.fizyo.med.ege.edu.tr/

Programın Tanıtımı

Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca doğa anlamına gelen “physis” kelimesi ile, bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkmış olan fizyoloji terimi, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştırır.

İç ortam ve homeostaz kavramları, fizyolojik yaklaşımın temel prensiplerini belirler ve fonksiyonun araştırılmasında her düzeyde etkileşimlerin önemini vurgular. Bağlantılı olarak, fizyoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılmaktadır.

Fizyoloji tezli yüksek lisans eğitiminin amacı, fizyolojiyi temel düzeyde bilen ve bilimsel araştırma yapabilen bilim insanları yetiştirmektir. Programın dersleri bunu sağlamak üzere planlanmıştır. Özellikle zorunlu derslerle vücudun işlevleri hakkında bilgiler verilmekte ve öğrencinin temel araştırma yapabilme yetileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, seçmeli dersler ile ilgi duydukları sistemler ve araştırma yöntemleri hakkında teorik bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tez döneminde ise bir bilimsel araştırma yapması ve bu çalışmanın yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu programa Sağlık ve Yaşam bilimleriyle ilgili fakülte veya bölümlerin en az 4 yıllık olanları ile Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Prof. Dr. Ersin O. Koylu
Prof. Dr. Özlem Alkan Yılmaz
Prof. Dr. Dilek Taşkıran
Prof. Dr. Burcu Balkan
Prof. Dr. Taner Dağcı
Doç. Dr. Oğuz Gözen
Doç. Dr. Ayşegül Keser

Anahtar Kelimeler

Fizyoloji, temel bilim, deneysel araştırma, işlev, sağlıklı insan