Halk Sağlığı Hemşireliği İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Program Başkanı Prof. Dr. Süheyla A. Özsoy
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir
0 (232) 388 5501

Programın Tanıtımı

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2007 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu programın amacı öğrencinin; temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile birey, aile, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin bilgi ve beceri kazanmasıdır.

Bu programa başvurabilmek için adayların, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alınırken, gerekli olan yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’i toplanarak hesaplanır. ALES ve YDS başarı puanı kriteri bulunmamaktadır. Aday değerlendirme jürisi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Öğrencilerin başarı notlarının eşitliği halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Program, üç yarıyıldan oluşur ve toplam 90 AKTS’dir. Programdan mezun olabilmek için iki yarıyıldaki derslerden başarılı olmak ve bir yarıyıl içinde proje sunumu yapmak gerekir. Ders başarı puanı, vizelerin %40’ı ile finallerin %60’ı toplanarak elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Zorunlu derslerin toplam ders kredisinin içindeki payı, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler; birinci basamak sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM’ler, iş sağlığı birimleri ve okul sağlığı alanında) İkinci basamak sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda (Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu/yönetici hemşire olarak, belediyelere bağlı evde bakım birimlerinde) çalışabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY
Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Doç.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Doç.Dr. Melek ARDAHAN
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, halk sağlığı hemşireliği, yüksek lisans, mesleki gelişim