Değerli Öğrencilerimiz,

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğretim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğretim ücretlerini aşan kısmının iade edilmesi ile ilgili rektörlüğümüzün duyurusu ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Ek: harc_dikkat