Hemşirelik Esasları Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ BORNOVA/İZMİR
TEL= 0232 388 1103
FAX= 0232 388 6374
E-POSTA= khorshidleyla@gmail.com; iseser54@yahoo.com; aytenzaybak@gmail.com; ulku.gunes@ege.edu.tr; dilsari@gmail.com; sebnemcinar@gmail.com

Programın Tanıtımı

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda doktora programı ilk olarak 1998-1999 öğretim yılında başlamıştır. Hemşirelik Esasları Doktora programının amacı öğrenciye, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme, uygulayabilme ve yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi kazandırmaktır.

Kayıt ve kabul şartları= Hemşirelikte herhangi bir anabilim dalından yüksek lisans mezunu olmak

Hemşirelik Esasları Doktora programı 8 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur.
İlk 4 yarıyılda öğrenci teorik dersleri alır.
Sonraki 4 yarıyılda tez çalışmasını tamamlar.
Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi 4 yarıyıl uzatılabilir
“Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması I”, “Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması II” “Hemşirelik uygulamalarında Yeniliklerin İncelenmesi” zorunlu derslerdir.
Öğrenci 6. yarıyılın sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır.
Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir.

“Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi”
“Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I”
“Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II”
“Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I”
“Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II”
“Bilimsel Yazı Yazma ve Yayımlama”
“İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması”
“İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması”
“Hemşirelik Sınıflama Sistemleri”
“Hemşirelikte Etik”
“Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik”

İstihdam= Hemşirelik Esasları Doktora programını tamamlayan mezunlar hastanelerde “eğitim hemşiresi, ” yönetici hemşire” “klinik sorumlusu”, “Hemşirelik Hizmetleri Müdürü”, ayrıca Hemşirelik Yüksek okullarında “Öğretim Görevlisi” veya “Öğretim üyesi (Yardımcı Doçent)”olarak çalışabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Leyla KHORSHID
Prof. Dr. İsmet EŞER
Doç.Dr. Ayten ZAYBAK
Doç.Dr. Ülkü GÜNEŞ
Doç.Dr.Dilek SARI
Yard.Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Esasları, Temel beceriler, Klinik Uygulama, Mesleksel Gelişim, Hemşirelik Eğitimi