Hemşirelik Esasları İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ BORNOVA/İZMİR
TEL= 0232 388 1103
FAX= 0232 388 6374
E-POSTA= khorshidleyla@gmail.com; iseser54@yahoo.com; aytenzaybak@gmail.com; ulku.gunes@ege.edu.tr; dilsari@gmail.com; sebnemcinar@gmail.com

Programın Tanıtımı

Hemşirelik esasları anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır.
Hemşirelik esasları tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencide Hemşirelik Esasları alanındaki edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir. Hemşirelik Esasları tezsiz yüksek lisans programı 3 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Üç yarıyıl boyunca öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci ikinci ve üçüncü yarıyılda öğretim üyesi ile birlikte bir araştırma yürütür.

“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I ”
“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II”
“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar III ”
“Hemşirelik Süreci”
“Dönem Projesi” zorunlu derslerdir.

Öğrenci 3. yarıyıl sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir.

Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması
Hemşirelikte İletişim
Hemşirelikte Ergonomi
Hemşirelikte Konfor
Hemşirelik Kavramları I
Hemşirelik Kavramları II
Evde Hasta Bakım İlkeleri
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme
Hemşirelikte Deontoloji
Hemşirelikte Kalite
Hemşirelikte Klinik Öğretim
Hemşirelik Tanıları
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I

Mezunların İstihdam Profili= Hemşirelik Esasları tezsiz yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde “hemşire” ,”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire”olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi ” , Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni”olarak çalışabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Leyla KHORSHID
Prof. Dr. İsmet EŞER
Doç.Dr. Ayten ZAYBAK
Doç.Dr. Ülkü GÜNEŞ
Doç.Dr.Dilek SARI
Yard.Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Esasları, Temel beceriler, Klinik Uygulama, Mesleksel Gelişim, Hemşirelik Eğitimi