Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 35100 Bornova İzmir

02323115557

FAX= 0232 388 6374

E-POSTA= khorshidleyla@gmail.com; iseser54@yahoo.com; aytenzaybak@gmail.com; ulku.gunes@ege.edu.tr; dilsari@gmail.com; sebnemcinar@gmail.com

Programın Tanıtımı

Hemşirelik Esasları anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı ilk olarak 2013 yılında açılmıştır. Hemşirelik Esasları tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin hemşirelik esasları alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgi ve becerileri kazanmasını ve alanı ile ilgili bilimsel bir projeyi geliştirebilmesini sağlamaktır.
Kabul ve kayıt koşulları= Hemşirelikte Lisans mezunu olmak. Klinik deneyimi olanlar tercih edilir.
Program 3 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü yarıyılda dönem projesini tamamlar.
“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I” ve “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II”, “Sağlık Bilimlerinde Araştırma”, “Hemşirelik Süreci” zorunlu derslerdir. Öğrenci 3.yarıyıl sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır.
Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir.
Hemşirelik Kavramları I
Hemşirelik Kavramları II
Hemşirelikte İletişim
Evde Hasta bakım İlkeleri
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme
Hemşirelikte Deontoloji
Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I
Hemşirelikte Kalite
Hemşirelikte Klinik Öğretim
Hemşirelik Tanıları
Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması
Hemşirelikte Ergonomi
Hemşirelikte Konfor
Mezunların İstihdam Profili= Hemşirelik esasları yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde “hemşire”, “klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak, ayrıca hemşirelik yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi”, Sağlık Meslek Liselerinde” meslek dersleri öğretmeni” olarak çalışabilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Leyla KHORSHID http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1113
Prof. Dr. İsmet EŞER http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=878
Prof.Dr. Ayten ZAYBAK http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1799
Prof..Dr. Ülkü GÜNEŞ http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2569
Doç.Dr.Dilek SARI http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2799
Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3393

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Esasları, Temel beceriler, Klinik Uygulama, Mesleksel Gelişim, Hemşirelik Eğitimi

Ek Bilgiler