Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 35100 Bornova İzmir

02323115557

FAX= 0232 388 6374

E-POSTA= khorshidleyla@gmail.com; iseser54@yahoo.com; aytenzaybak@gmail.com; ulku.gunes@ege.edu.tr; dilsari@gmail.com; sebnemcinar@gmail.com

Programın Tanıtımı

Hemşirelik esasları anabilim dalında yüksek lisans programı ilk olarak 1982 – 1983 öğretim yılında başlamıştır. Hemşirelik esasları yüksek lisans programının amacı; öğrencide Hemşirelik Esasları alanındaki edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir.
Kabul ve kayıt koşulları= Hemşirelikte Lisans mezunu olmak. Klinik deneyimi olanlar tercih edilir.
Program 4 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir.
“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I” ve “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II” zorunlu derslerdir. Öğrenci 3.yarıyıl sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir.
Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması I
Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması II
Sağlık Bilimlerinde İletişim
Hemşirelikte Ergonomi
Hemşirelikte Konfor
Sağlık Tanılaması
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I
Mezunların İstihdam Profili= Hemşirelik esasları yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde “hemşire”, “klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak, ayrıca hemşirelik yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi”, Sağlık Meslek Liselerinde” meslek dersleri öğretmeni” olarak çalışabilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Leyla KHORSHID http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1113
Prof. Dr. İsmet EŞER http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=878
Prof.Dr. Ayten ZAYBAK http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1799
Prof..Dr. Ülkü GÜNEŞ http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2569
Doç.Dr.Dilek SARI http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2799
Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3393

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Esasları, Temel beceriler, Klinik Uygulama, Mesleksel Gelişim, Hemşirelik Eğitimi

Ek Bilgiler