Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

fvatan@msn.com, 0232 311 5508

Programın Tanıtımı

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Program Profili
Öğrencilere yönetim bilim ve sanatı hakkında bilgi, beceri ve anlayış kazandırmak, öğrencinin edindiği bilgi beceri ve anlayışı, hemşirelik hizmetlerinin gelişiminde etkili bir şekilde kullanma yollarını göstermek, hemşireleri yönetici rolüne hazırlamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelikte Yönetim alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde hemşire, klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırabilmektedirler. Üniversitelerin Hemşirelik Yüksekokullarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’ nda, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Yard. Doç. Dr. Fahriye VATAN,

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Hemşirelikte yönetim, Yönetim

Ek Bilgiler

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Bölüm Olanakları
Yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilir. Anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.