İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN
ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
0232 388 55 10

Programın Tanıtımı

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1984 yılında kurulmuştur. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İç Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora diploması verilir. Programın amacı; İç Hastalıkları Hemşireliği alanında bilim alanına katkı sağlayacak bağımsız araştırma yapma, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Programı tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu/yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1002)
*Prof.Dr.Aynur TÜREYEN
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1107
Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2620)
Prof.Dr.Asiye DURMAZ AKYOL(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1817)
Prof.Dr.Yasemin YILDIRIM (http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3087)
Doç.Dr.Öznur USTA YEŞİLBALKAN http://akademik.ege.edu.tr/?q=en/bilgiler&id=2965
Doç.Dr.Serap ÖZER(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3173)
Doç.Dr.Esra OKSEL (http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3199)
Yrd.Doç.Dr.Figen OKÇİN http://akademik.ege.edu.tr/?q=en/bilgiler&id=2428
Yrd.Doç.Dr.Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3558

Anahtar Kelimeler

geriatri,akut kronik hastalıklar, geriatri hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, doktora

Ek Bilgiler