İDARİ BİRİMLER TELEFON
ENSTİTÜ SEKRETERİ (Vekil)
Seher BAYGIN DAŞIKAN (0232) 311 2499
ÖZEL KALEM
sbeozelkalem@mail.ege.edu.tr
Handan ESEN GÖKTEPE (Mezuniyet İşlemleri – Temel Onkoloji / Kök Hücre / Kronik Hast. AbD / Sağlık Biyoinformatiği / Sinirbilim / Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sekr.) (0232) 311 2499
ÖĞRENCİ İŞLERİ
egesbeogrenci@gmail.com
Nermin ÖZAK (Öğrenci İşleri Şefi) (0232) 311 4491
Özlem SÖKMEN
Sinem ŞANLI
Aysel ÇAVAŞLI YAKUT
ÖZLÜK ve YAZI İŞLERİ
sbeozluk@mail.ege.edu.tr
Edibe ÇİFTÇİ (Şef) (0232) 311 4485
Deniz YILDIRIM (Özlük) (0232) 311 4485
Fatma KORAL (0232) 311 4490
MALİ İŞLER
sbemali@mail.ege.edu.tr sbeproje@mail.ege.edu.tr
Nil AKCAN YILDIRIM (0232) 311 4119
Selen ÇOKYAŞA (0232) 311 4488
KURUL İŞLERİ
sbekurul@mail.ege.edu.tr
Berrin ÜNALIR (Şef) (0232) 311 4493
Uğur GÖKÇE (0232) 311 4495
AKADEMİK BİRİMLER TELEFON