Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

umran.sevil@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir, Tel: 02323115544

Programın Tanıtımı

İkinci Öğretim Tezsiz yüksek lisans programının amacı; Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir.

Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi üç, azami süresi altı yarıyıldır.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, kurumlarda ve merkezlerde klinisyen hemşire, klinik sorumlu hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışabilirler.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğer diğer dil sınavları sonrası Tezli Yüksek lisans Programlarında öğrenim görebilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Oya KAVLAK
Doç Dr. Gül ERTEM
Doç. Dr. ŞENAY ÜNSAL ATAN
Doç. Dr. AYNUR SARUHAN
Yard. Doç. Dr. SEZER ER GÜNERİ
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM DEMİREL BOZKURT
Yard. Doç. Dr. ZEYNEP DAŞIKAN

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Eğitimi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları