Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

umran.sevil@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir, Tel: 02323115544

Programın Tanıtımı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programının amacı; öğrencide Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı 4 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir. ” Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” ” Aile Planlaması Danışmanlığı” “Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı” zorunlu derslerdir. Öğrenci 3. yarıyıl sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Tezli yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve yüksek lisans tez olacak şekilde 120 AKTS kredisinden oluşur. İlk yıl, bir yarı dönem için alması gereken AKTS toplamı 30 kredi olup, bunun 14 AKTS’i zorunlu, 16 AKTS’i seçmeli derslerden oluşmak zorundadır. İkinci yıl tez çalışması oluşmakta olup 60 AKTS üzerinden kredilendirilir. Toplam 120 AKTS’i tamamlayan ve tezden başarılı olan öğrenciler tezli yüksek lisans programından mezun olmaya hak kazanırlar.

Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması, Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması, Genetik, Sağlık Tanılaması, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I ve Seminer dersini alabilirler. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde “uzman hemşire” ,”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire”olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi ” , Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni”olarak çalışabilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Oya KAVLAK
Doç Dr. Gül ERTEM
Doç. Dr. ŞENAY ÜNSAL ATAN
Doç. Dr. AYNUR SARUHAN
Yard. Doç. Dr. SEZER ER GÜNERİ
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM DEMİREL BOZKURT
Yard. Doç. Dr. ZEYNEP DAŞIKAN

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Eğitimi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları