Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Yeşim Aydınok,
Ege Üniversitesi Bölge Kan Merkezi Müdürü
Ege Üniversitesi Bölge Kan Merkezi, 35100, Bornova İzmir
Tel: (+) 90 232 390 4950, (+) 90 232 390 1029
e-posta: yesim.aydinok@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Ulusal kan politikamızda örnek alınan ülkelerde ‘Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı’ ayrı bir eğitim alanıdır. Modern tıptaki gelişmelere paralel olarak, ‘Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı’ alanındaki sürekli bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bu alanın bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesini desteklemektedir.

Ülkemizde, güvenli ve yeterli kanın sağlanması, işlenmesi, saklanma ve transportu gibi temel konularda standardizasyonun sağlanmasında, kan ve kan ürünlerinin uygun ve etkin kullanımının sağlanmasında, hemovigilans sisteminin geliştirilip uygulanmasında, kapsamlı bir programla yetiştirilmiş hekimlere gereksinim bulunmaktadır. Transfüzyon immunolojisi ve serolojisi alanlarında diagnostik üretimi, plazma fraksinasyon ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili Araştırma–Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve endüstriyel gelişimde de, yetişmiş insan gücüne gereksinimimiz olduğu bir gerçektir.
Bu programa Tıp Fakültesi Mezunları kabul edilecektir. Başka bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi almakta olanlar veya bu eğitimi tamamlamış olanlar da programa başvuruda bulunabilirler. Farklı disiplinlerden uzmanlar veya uzmanlık öğrencileri ile pratisyen hekimler aynı programı tamamlayacaklardır.

Doktora Programını tamamlayan hekimler, transfüzyon immünolojisi, serolojisi, güvenliği ve uygulamaları alanında yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak ülkemizin bu çok önemli alandaki yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılayacaklardır. Bu hekimler, transfüzyon immunolojisi, serolojisi, moleküler biyolojisi konularında yetkin, bu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek konusunda gerekli alt yapıya sahip, hemaferez teknolojileri, kan ve bileşenlerinin etkin toplanma, işlenme, depolama, dağıtım ve kullanımı konularında donanıma sahip, konunun uzmanları olacaklardır.

Doktora Programını tamamlayan hekimler, “Ulusal Kan Politikası” nın çağımızın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi ve sürdürülmesine, Bölge Kan Merkezleri, Transfüzyon Merkezleri ve Transfüzyon Teknolojisine Yönelik Sağlık Endüstrisi alanlarında çalışarak katkı sunacaklardır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Prof. Dr. Rüçhan Yazan Sertöz
Doç. Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya
Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar
Prof. Dr. Sezgin Ulukaya
Prof. Dr.Yüksel Atay
Prof. Dr. Murat Ersel
Prof. Dr.Mahmut Töbü
Doç. Dr. Utku Ateş
Yrd. Doç. Dr. Timur Köse
Prof. Dr. Sevgi Mir
Prof. Dr. Güzide Aksu
Prof. Dr.Fahri Şahin
Prof. Dr.Filiz Vural

Anahtar Kelimeler

Kan Bankası, Transfüzyon Tıbbı, Bölge Kan Merkezi, Transfüzyon Merkezi, Hemaferez