E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU YAZIM İLKELERİBu yazım kuralları, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

SBE – DANIŞMANLAR İÇİN TURNİTİN KULLANMA KILAVUZU

turnitin2
 

TEZ YAZIM KILAVUZU

 

Enstitümüzde tez hazırlayan lisansüstü öğrencilere rehberlik eden E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) Tez Yazım Kılavuzu’nun (TYK), Enstitü Kurulumuzun 12.12.2013 tarih 5/4 sayılı kararı ile oluşturulan bir komisyon aracılığı ile zamana ve koşullara göre yenilenmesi kabul edilmiştir. Komisyonumuza iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak tamamlanan yeni kılavuzumuz (E.Ü. SBE-TYK 2014, v1.0) Enstitü Kurulumuzun 30.04.2014 tarihli 1/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Üniversite Senatomuzun 20.05.2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin ekteki kılavuza göre hazırlanmış olması zorunludur.