E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU YAZIM İLKELERİBu yazım kuralları, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

SBE – DANIŞMANLAR İÇİN TURNİTİN KULLANMA KILAVUZU

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”in D.1.maddesi olan “Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir” maddesi uyarınca Üniversitemiz lisansüstü tezlerinin, savunma sınavından önce intihal programı aracılığıyla taranması ve raporlanması gerekmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca edinilen intihal programı Turnitin için kullanma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Alıntı, atıf kuralları ve intihal ile ilgili genel bilgilendirme, örnekler ve uygulamaların bulunduğu web sitesi www.plagiarism.org‘u ziyaret edebilirsiniz.

turnitin2
 

TEZ YAZIM KILAVUZU

 

Enstitümüzde tez hazırlayan lisansüstü öğrencilere rehberlik eden E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) Tez Yazım Kılavuzu’nun (TYK), Enstitü Kurulumuzun 12.12.2013 tarih 5/4 sayılı kararı ile oluşturulan bir komisyon aracılığı ile zamana ve koşullara göre yenilenmesi kabul edilmiştir. Komisyonumuza iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak tamamlanan yeni kılavuzumuz (E.Ü. SBE-TYK 2014, v1.0) Enstitü Kurulumuzun 30.04.2014 tarihli 1/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Üniversite Senatomuzun 20.05.2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin ekteki kılavuza göre hazırlanmış olması zorunludur.
Untitled-6 copy