Madde Bağımlılığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Madde Bağımlılığı AD, 35100 Bornova/İzmir
Tel: (232) 390 16 25
Faks: (232) 390 16 14
e-posta: bati@mail.ege.edu.tr
web:bati.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans programının temel hedefi bireylerin kendi lisans/yüksek lisans geçmişleriyle uyumlu olacak şekilde bağımlılığa genel bakışı kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bu programı bitiren öğrencilerin ülkemizde uygulamaya girmesi planlanan danışmanlık alanlarında görev alması hedeflenmektedir.
Bağımlılık, kişilerin sosyal yaşamlarını etkiler, toplum düzenine doğrudan etki eden bir problemdir. Dolayısıyla tek bir meslek grubunun veya uzmanlık alanının bağımlılığı ne araştırması ne de çözümlemeye çalışması başarılı sonuçlar verememektedir. Bu program ile tüm dünyada olduğu gibi çok disiplinli çalışma platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı’nda Tıp doktorları, Psikologlar ve Sosyologlar beraber çalışmaktadır. Eğitim, araştırma ve hizmet boyutlarında tüm personel kendi lisans alanlarının bağımlılıkla ilişkili boyutlarında görev almakta ve çok disiplinli çalışma ortamlarına iyi bir örnek oluşturmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan eğitim programlarında sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarından öğretim üyeleri görev almaktadır.
Başvuru koşulları ve ders içeriği hakkında ayrıntılı bilgi internet sayfamızda yer almaktadır:
http://bati.ege.edu.tr/d-1534/MaddeBagimliligiYL.html

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ
Prof. Dr. Ayşe Ender ALTINTOPRAK
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ
Doç.Dr.İsabel Raika DURUSOY ONMUŞ
Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL

Anahtar Kelimeler

Madde Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı yüksek lisans eğitimi

Ek Bilgiler

Ek bilgi bulunmamaktadır