Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Madde Bağımlılığı AD, 35100 Bornova/İzmir
Tel: (232) 390 16 25
Faks: (232) 390 16 14
e-posta: bati@mail.ege.edu.tr
web:bati.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Madde Bağımlılığı doktora programının hedefi farklı alanlardan bireylerin kendi yüksek lisans geçmişleriyle uyumlu olacak şekilde bağımlılığa genel bakışı kavrayabilmelerini sağlamak ve bunun sonucu olarak bağımlılık probleminin tanımlanması ve çözümüne ilişkin yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamaktır.
Bağımlılık, kişilerin sosyal yaşamlarını etkiler, toplum düzenine doğrudan etki eden bir problemdir. Dolayısıyla tek bir meslek grubunun veya uzmanlık alanının bağımlılığı ne araştırması ne de çözümlemeye çalışması başarılı sonuçlar verememektedir. Bu program ile tüm dünyada olduğu gibi çok disiplinli çalışma platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı’nda Tıp doktorları, Psikologlar ve Sosyologlar beraber çalışmaktadır. Eğitim, araştırma ve hizmet boyutlarında tüm personel kendi lisans alanlarının bağımlılıkla ilişkili boyutlarında görev almakta ve çok disiplinli çalışma ortamlarına iyi bir örnek oluşturmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan eğitim programlarında sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarından öğretim üyeleri görev almaktadır.
Başvuru koşulları ve ders içeriği hakkında ayrıntılı bilgi internet sayfamızda yer almaktadır:
http://bati.ege.edu.tr/d-1537/MaddeBagimliligiDoktora.html

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR
Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ
Prof. Dr. Ayşe Ender ALTINTOPRAK
Prof. Dr. Nil ERTAŞ

Anahtar Kelimeler

Madde Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı doktora eğitimi

Ek Bilgiler

ek bilgi bulunmamaktadır.