Bu ders, Halk Sağlığı A.D.nın İş Sağlığı Tezli YL Programı ile ortak bir derstir.

Sağlık bilimleri ve sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin kullanım alanlarının öğrenilmesi ve bu amaçla kullanılan teknikler hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.