Bu derste karar verme süreci ile ilgili temel içeriği tanımlamak, karar vermede kullanılan istatistiksel yöntemleri ve karar destek sistemlerini öğretmek ve tıp alanındaki uygulama örneklerini tanıtmak amaçlanmaktadır.

Ders için Gereksinimler: 

Bu ders Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Yüksek Lisans programı kapsamında verilmektedir. Derse kayıtlanabilmek için ilgili öğretim üyesinden dersin kayıtlanma şifresini (enrolment key) talep ediniz.

Bu derste örnekleme yöntemlerini kavramak ve bunları araştırmalarda kullanabilme deneyimini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ders için Gereksinimler: 

Bu ders Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Yüksek Lisans programı kapsamında verilmektedir. Derse kayıtlanabilmek için ilgili öğretim üyesinden dersin kayıtlanma şifresini (enrolment key) talep ediniz.

Dersin Amacı: 

1- Sahada veri toplama, Simülasyonla veri elde etme ve toplanan verilerin analizini yapabilme becerisini kazanmak. 

2- Sorunlu çalışmaların veri yapılarını değerlendirme ve analizlerini yapabilme bilgi ve deneyimini kazanmak. 

3- Yaygın olarak kullanılan istatistik paket programlarını tanımak ve kullanabilmek.

Ders için Gereksinimler: 

Bu ders Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Yüksek Lisans programı kapsamında verilmektedir. Derse kayıtlanabilmek için ilgili öğretim üyesinden dersin kayıtlanma şifresini (enrolment key) talep ediniz.

ist

Dersin Amacı: 

1- Sahada veri toplama, Simülasyonla veri elde etme ve toplanan verilerin analizini yapabilme becerisini kazanmak. 

2- Sorunlu çalışmaların veri yapılarını değerlendirme ve analizlerini yapabilme bilgi ve deneyimini kazanmak. 

3- Yaygın olarak kullanılan istatistik paket programlarını tanımak ve kullanabilmek.

Ders için Gereksinimler: 

Bu ders Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Yüksek Lisans programı kapsamında verilmektedir. Derse kayıtlanabilmek için ilgili öğretim üyesinden dersin kayıtlanma şifresini (enrolment key) talep ediniz.

Kaynaklar: 

  • Rostner, B. "Fundementals of Biostatistics” 5th Ed. Duxbury press, USA, 2000
  • Munro, BH. "Statistical Methods for Health Care Research” 4th Ed. Lippincott press, USA, 2001.
  • İkiz, F., Püskülcü, H., Eren, Ş. "İstatistiğe Giriş" Fakülteler Kitapevi, 2006.
  • Özdemir, O. "Medikal İstatistik”, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2006.
  • Özdamar, K. "SPSS ile Biyoistatistik”, 5. Baskı, Kaan Kitapevi, 2003.


Dersin Değerlendirilmesi: Ders kapsamında yaptığınız ödevler (%30) ve yıl sonu sınavı (%70) notlarınızı belirleyen kriterlerdir.