A Grubu için Bilimsel Araştırmanın Temelleri Dersinin amacı, öğrencilerin dersin sonunda araştırma sorusu sorabilmesi, bu araştırmaya ilişkin değişken, hipotez ve sayıltılarını ifade edebilmesi, bilgiye erişebilmesi ve yönetebilmesi, eleştirel okuma yapabilmesi, bir tez önerisi ya da araştırma tasarımı yapabilmesi ve yayın etiğini gözeterek nasıl raporlama yapabileceğini bilmesini sağlamaktır.

B Grubu için Bilimsel Araştırmanın Temelleri Dersinin amacı, öğrencilerin dersin sonunda araştırma sorusu sorabilmesi, bir araştırmanın değişken, hipotez ve sayıltılarını belirleyebilmesi, bilgiye erişebilmesi ve yönetebilmesi, eleştirel okuma yapabilmesi ve yayın etiğini gözeterek nasıl raporlama yapabileceğini bilmesini sağlamaktır.