A Grubu için Bilimsel Araştırmanın Temelleri Dersinin amacı, öğrencilerin dersin sonunda bir araştırma sorusunu arka plan ve gerekçesiyle birlikte  tanımlayabilmesi, bu araştırmaya ilişkin değişken, hipotez ve sayıltılarını ifade edebilmesi, tarama programı yardımı ile araştırma konusuyla ilgili üretilmiş bilgilere erişebilmesi, eleştirel olarak okuyabilmesi ve yönetebilmesi, bir tez önerisini genel hatlarıyla hazırlayabilmesi ve araştırma sürecindeki etik ilkeleri farkedip değer vermesini sağlamaktır.

B Grubu için Bilimsel Araştırmanın Temelleri Dersinin amacı, öğrencilerin dersin sonunda bir araştırma sorusunu arka plan ve gerekçesiyle birlikte  tanımlayabilmesi, bu araştırmaya ilişkin değişken, hipotez ve sayıltılarını ifade edebilmesi, tarama programı yardımı ile araştırma konusuyla ilgili üretilmiş bilgilere erişebilmesi, eleştirel olarak okuyabilmesi ve yönetebilmesi araştırma sürecindeki etik ilkeleri farkedip değer vermesini sağlamaktır.