Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
yuksel.guruz@ege.edu.tr
0232.3904727

Programın Tanıtımı

Parazitoloji Yüksek Lisans Programının amacı; tıbbi parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile özgün sonuçlara ulaşabilen, elde ettikleri sonuçları evrensel bilim dünyasında paylaşabilen ve mesleki etik değerleri benimseyen bilim insanları yetiştirmektir.
Programa Fen Fak. Biyoloji mezunları başvuru yapabilmektedir.
Parazitoloji Anabilim Dalı başta ülkemizde sık görülenler olmak üzere parazit hastalıklarının tanı, tedavi, eradikasyon ve korunma yöntemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. Yurdumuzun tüm yörelerinde aynı kalite ve standartta Parazitoloji hizmetinin verilebilmesi için çağdaş eğitimin tüm alt yapı olanakları kullanılmakta, mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliği için sempozyumlar, çalışma grupları ile hizmet içi eğitim programları ve kongre organizasyonları ile bilginin güncelliği garanti altına alınmaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. A. Yüksel GÜRÜZ (Anabilim Dalı ve Program Başkanı)
Ders veren öğretim üyeleri (alfabetik)
Prof. Dr. Mucide AK
Prof. Dr. M. Ziya ALKAN
Prof. Dr. Nazmiye ALTINTAŞ
Prof. Dr. Hande DAĞCI
Prof. Dr. Metin KORKMAZ
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Prof. Dr. Seray ÖZENSOY TÖZ
Prof. Dr. Nevin TURGAY
Prof. Dr. Ahmet ÜNER
Prof. Dr. Ayşegül YOLASIĞMAZ
Doç. Dr. Ayşe CANER
Doç. Dr. Derya DİRİM ERDOĞAN
Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA

Anahtar Kelimeler

Parazitoloji, tıbbi

Ek Bilgiler

Yüksek Lisans sonunda beklenen öğrenim çıktıları:
1. Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozoon, helmint, artropodların insanlarda yol açtığı patolojiler/ immun yanıtlar ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
2. Bağımsız olarak bir araştırma projesini yazıp, uygulayıp sunabilecek düzeyde deneyim edinir ve tıbbi parazitoloji bilim alanına özgün bir araştırma ile katkıda bulunur
3. Alanında elde ettiği deneyimi ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda etkili ve profesyonel düzeyde sunar.
4. Ekip çalışmasına gerekli ve beklenilen düzeyde katkıda bulunur, takım çalışması ve liderlik becerisini gösterir
5. Laboratuvar ortamında uygulanan tekniklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde sorumluluk alır.
6. Parazitoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.