Pedodonti Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Pedodonti Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Tel: 0232 388 64 31

Faks: 0232 388 03 25

Programın Tanıtımı

Gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki Pedodonti Anabilim dalları ile iletişim halinde olan anabilim dalımızda süt ve daimi diş restoratif ve endodontik tedavileri, yer tutucu uygulamaları, sedasyon ve genel anestezi uygulamaları rutin olarak yapılmakta olup, multdisipliner yaklaşım ile birlikte uzmanlık ve doktora programları uygulanmaktadır.

Misyonumuz uluslarası müfredat takip edilerek; hasta, öğrenci ve hekim beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak en uygun tedaviyi uygulamayı amaç edinmektir. Hedeflerimiz uluslararası yenilikler ve eğitim müfredatı takip edilerek tedavi uygulamaları yapmak ve bu doğrultuda eğitim vermektir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nesrin ERONAT

Prof. Dr. Cemal ERONAT

Prof. Dr. Ece EDEN

Prof. Dr. Ertuğrul SABAH

Prof. Dr. Özant ÖNÇAĞ

Prof. Dr. Fahinur ERTUĞRUL

Prof. Dr. Nazan ERSİN

Prof. Dr. Dilşah ÇOĞULU

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Dr. İlhan UZEL

Anahtar Kelimeler

çocuk dişhekimliği, restoratif ve endodontik tedaviler, sedasyon ve genel anestezi