Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 35100, Bornova, IZMIR

İletişim – Uzm. Dr. Serkan Ertugay
Tel – 02323904048
E-Posta – serkanertugay80@gmail.com

Programın Tanıtımı

Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; birincil olarak açık kalp ameliyatı sırasında kullanılan kalp-akciğer makinasını yönetecek, ikincil olarak diğer ekstrakorporeal dolaşım ve perfüzyon tekniklerini uygulayabilecek, bu uygulamalarda bilimsel katkılar sağlayabilecek çalışmalar yapabilecek “Perfüzyonist” ünvanlı uzman sağlık personeli yetiştirebilmektir.

Kalp ve Damar Cerrahisi merkezlerinde ileri teknoloji ile gerçekleştirilen tüm açık kalp ameliyatlarında ve büyük damarlara yapılan müdahalelerde kalp-akciğer makinesi veya diğer yapay dolaşım sistemleri kullanılmaktadır. Bu cihazların yönetimi için perfüzyonistlere gereksinim vardır. Yernidoğan, çocuk ve erişkin tüm hasta gruplarında kalp cerrahisi operasyonlarında perfüzyonistler görev almaktadırlar. Perfüzyonistler, öncesinde sistemin kurulması, operasyon sırasında pompanın yönetimini, damar cerrahı ile sürekli iletişim halinde olup hasta hakkında alınan ve/veya alınabilecek karar, uygulama ve önlemlerde etkin rol oynarlar. Ayrıca perfüzyonistler cerrahi sırasında oluşacak komplikasyonları engellemeye yönelik tedbirlerin alınmasında cerrah ve anestezist ile kesintisiz iletişim kurarak etkin ve önemli bir rol oynarlar.

Bu programdan mezun olanlar 26 Nisan 2011 yılında Resmi Gazete’de çıkan mevzuata göre perfüzyonist olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizde ki perfüzyonistlerin mesleki temsilcisi olan ‘Perfüzyonistler Derneği’ European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP) üyesidir. Açılması planlanan Perfüzyon Yüksek Lisans Programı, EBCP tarafından akredite edildiği takdirde yüksek lisans programdan mezun olan öğrencilerin açılacak sınavlara katılma hakkı kazanacaklardır. Sınavda başarılı olan adaylar yurt dışında da çalışma hakkına sahip olacaklardır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile ilgili lisans mezunlarından Tıp, Veterinerlik, Eczacılık Fakülte mezunları, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Hemşirelik lisans mezunları önerilen Perfüzyon Yüksek Lisans programına başvurabilirler.

Yurtdışı Örnekleri

The Texas Heart Institute (THI) School of Perfusion Technology
http://www.texasheart.org/education/train/perfusion.cfm

Master of Science (Cardiovascular Perfusion); Swinburne University of Technology Melbourne Australia.
http://courses.swinburne.edu.au/courses/Master-of-Science-(Cardiovascular-Perfusion)-Z014/local

Master of Science in Perfusion; Milwaukee School of Engineering, USA
http://www.msoe.edu/academics/academic_departments/eecs/msp/

Cardiovascular Perfusion Technology, Vanderbilt University, Medical Center, USA
http://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php?site=perfusion

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Mustafa Özbaran
Prof.Dr. Yüksel Atay
Prof.Dr. İ.Tanzer Çalkavur
Prof.Dr. Anıl Z.Apaydın
Prof.Dr. Tahir Yağdı
Prof.Dr. Fatih İslamoğlu
Prof.Dr. Çağatay Engin
Doç.Dr. M. Fatih Ayık
Doç.Dr. Emrah Oğuz

Anahtar Kelimeler

perfüzyon, kardiyopulmoner baypas, açık kalp cerrahisi, kalp akciğer makinası