Psikiyatri Hemşireliği İ.Ö. Tezsiz Yüksek lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM
E.Ü. Hemşirelik Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bornova/İzmir
Tel: (0232)3115509
e-mail: olcaycam@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2013 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Programın amacı; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman hemşireler yetiştirmektir. Programda öğrencilerin, öncelikle psikiyatri klinik uygulama alanları olmak üzere, bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulama becerisi kazanmaları, psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Programa başvuracak adayların hemşirelik, sağlık memurluğu ve ebelik eğitimi veren kurumlardan lisans derecesi ile mezun olması gereklidir. ALES ve YDS başarı puanı kriteri bulunmamaktadır. Adaylar, anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından mülakata alınır. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; mülakat puanının %50’sinin ve lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplamıdır. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.

Program, üç yarıyıldan oluşur ve toplam 90 AKTS’dir. Programdan mezun olabilmek için iki yarıyıldaki derslerden başarılı olmak ve bir yarıyıl içinde proje sunumu yapmak gerekir. Ders başarı puanı, vizelerin %40’ı ile finallerin %60’ı toplanarak elde edilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM
Doç. Dr. Esra ENGİN
Doç. Dr. Ayşegül BİLGE
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER
Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR
Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT
Yard. Doç. Dr. Serap YILDIRIM
Ayrıca anabilim dalımızda sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Psikiyatri Hemşireliği, Tezsiz Yüksek lisans Programı