Radyofarmasi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Radyofarmasi Anabilim Dalı 35100 Bornova-İZMİR makbule.asikoglu@ege.edu.tr, makbula.asikoglu@gmail.com Tel: 232 3111963 Fax: 232 3885258

Programın Tanıtımı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalı 1995-1996 yılından itibaren lisans ve lisansüstü programlarda eğitim vermektedir. Radyofarmasi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı’nın amacı, radyofarmasi uygulamalarını yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı bilim uzmanı radyofarmasist yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan ve radyofarmasist unvanını alan mezunlar radyofarmasötik üretimi yapan veya ithal eden firmalarda mesul müdür, üretim müdürü, kalite kontrol müdürü gibi pozisyonlarda görev alabilir; devlet ve özel hastanelerinin Nükleer Tıp Bölümleri bünyesinde bulunan ve idari olarak hastane eczanesine bağlı olarak çalışan radyofarmasi laboratuarlarında radyofarmasist olarak görev alabilir; Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi resmi kurumlarda çalışabilir. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla doktora programlarına başvurabilir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu
Yrd. Doç. Dr. Derya Ilem Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Evren Gündoğdu

Anahtar Kelimeler

Radyofarmasi Eğitimi, Radyofarmasötiklerin Üretimi, Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolleri, Radyofarmasi Uygulamaları