Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

PROF. DR. MAKBULE AŞIKOĞLU
makbule.asikoglu@ege.edu.tr
TEL: 02323111963-4068

Programın Tanıtımı

Radyofarmasi Anabilim Dalı Doktora Programı’nın amacı, bağımsız bir şekilde radyofarmasi araştırmalarını yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı doktora derecesine sahip radyofarmasistler yetiştirmektir. Program kapsamında öğrencilere; radyofarmasötiklerin hazırlanması, kalite kontrolü, uygulanması gibi konularda detaylı bir eğitim verilecektir. Radyofarmasi dünyada eczacılık alanında kabul edilmiş ilk uzmanlık alanıdır. Radyofarmasi alanında üretilen ilaçların hepsi radyoaktif olduğundan bu alanda görev alacak tüm eczacıların çok iyi bir lisansüstü eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bu programdan mezun olanlar, radyofarmasötik üretimi yapan veya ithal eden firmalarda mesul müdür, üretim müdürü, kalite kontrol müdürü gibi pozisyonlarda; devlet ve özel hastanelerinin nükleer tıp bölümleri bünyesinde bulunan ve idari olarak hastane eczanesine bağlı olarak çalışan radyofarmasi laboratuarlarında radyofarmasist olarak görev alabilir; Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi resmi kurumlarda çalışabilir.

Programın Akademik Kadrosu

PROF. DR. MAKBULE AŞIKOĞLU
http://akademik.ege.edu.tr/?q=en/bilgiler&id=1040

DOÇ. DR. EVREN ATLIHAN GÜNDOĞDU
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=4253

YAR. DOÇ. DR. DERYA İLEM ÖZDEMIR
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3659

PROF. DR. ZEYNEP BURAK
http://egehastane.ege.edu.tr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=488&Itemid=216

PROF. DR. ÖZGÜR ÖMÜR
http://egehastane.ege.edu.tr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=893&Itemid=216

DOÇ. DR. ÜLKEM YARARBAŞ DUYGUN
http://egehastane.ege.edu.tr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=491&Itemid=216

Anahtar Kelimeler

Radyofarmasi eğitimi, radyofarmasötiklerin üretimi, radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri, radyofarmasi uygulamaları

Ek Bilgiler