Spor Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

sporbilimleri@mail.ege.edu.tr
0232 3425714
0232 3111285

Programın Tanıtımı

Spor Sağlık Bilimleri tezli yüksek lisans programının misyonu, spor bilimlerinin multidisipliner yapısı içerisinde lisans eğitim düzeyinde sahip olunan yeterliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, bu bilgileri çağın ve toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak yenilemek, disiplinler arasında etkileşim kurabilmek ve spor sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma ve etik konularında üst düzey donanıma sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Spor Sağlık Bilimleri tezli yüksek lisans programı, toplamda 21 yerel krediye sahip en az 7 adet ders ile seminer dersi (2 yarıyıl) ve tez yazım süreci ( 2 yarıyıl) olmak üzere toplam 4 yarıyıl eğitim-öğretim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan 120 AKTS kredi yükünden oluşur. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Spor Sağlık Bilimleri tezli yüksek lisans programına, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu veya Tıp Fakültesi mezunları katılabilmektedirler. Adayların programa başvuru yapabilmeleri için, ALES sınavından en az 50 puan almış olmanın yanı sıra, YDS dil sınavlarından en az 50 puan ya da YDS dil sınavının eşdeğerliği içerisinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün gerçekleştirmiş olduğu lisansüstü yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu sınavların dışında, YÖK tarafından belirlenmiş ve YDS sınavına ilişkin eşdeğerliliği kabul görmüş yabancı dil sınavlarından alınan puanlar belirtilen kriterler dahilinde kabul edilmektedir.
Başvuru koşullarına sahip adayların programa kabulü için gerekli bilim sınav puanı, anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen Mülakat sınav puanın %25’i, ALES sınav notunun %50’si ve Lisans mezuniyet genel başarı puan ortalamasının %25’inin toplamı şeklinde hesaplanmaktadır. Adayların kontenjanlar dâhilinde değerlendirilebilmesi ve programa kabulü için, mülakat sınav puanının en az 50 puan; toplam lisansüstü bilim sınav değerlendirme notunun ise en az 60 puan olması gerekmektedir.

Bu programdan başarı ile mezun olan bireyler, yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yüksek öğretim kurumlarında akademik pozisyon sahibi olabilecekleri gibi, spor eğitmenliği ve antrenörlük görevlerini başarıyla sürdürebilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.S.Rana VAROL
Prof.Dr.B.Muzaffer ÇOLAKOĞLU
Prof.Dr.Arzu ON
Prof.Dr.Sırrı ÇAM
Doç.Dr.Mehmet Zeki ÖZKOL
Doç.Dr.Gülbin R.NALÇAKAN
Doç.Dr.Faruk TURGAY
Doç.Dr.Özgür ÖZKAYA
Yrd.Dr.Emine KUTLAY
Yrd.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA
Yrd.Doç.Dr.Tolga AKŞİT

Anahtar Kelimeler

Spor Sağlık Bilimleri, Egzersiz Sağlıklı Yaşam, Antrenman, Fiziksel Aktivite

Ek Bilgiler

yok