Sporda Psiko Sosyal Alanlar Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
35100 Bornova – İZMİR / TURKEY

e-posta: ferudun.dorak@ege.edu.tr

Tel: 0 232 342 57 14/15

Programın Tanıtımı

Misyonu:
Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici spor bilimcileri yetiştirmek,
Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak;
Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine çalışmak,

Vizyonu:
Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Sporda Psiko-Sosyal Alanlarda eğitim veren kurumları ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Programın içerdiği bilim dalları:
Yüksek lisans programımız Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Motor Öğrenme, Psikomotor Gelişim bilimlerinin konularını içeren bir yapıya sahiptir.

Dünyada benzer eğitim programları:
Dünya genelinde pek çok ülkenin üniversitelerinde benzer yüksek lisans eğitimi veren kurum bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Spor Sosyolojisi ve Psikolojisi alanında Loughborough University- School of Sport, Exercise and Health Sciences, UK., Springfield College, Department of Exercise Science & Sport , ABD., University of Alberta, Faculty of Physical Education and Recreation verilebilir.

Ön koşullar:
Öğrencilerimiz, farklı disiplinlerden gelmesi durumunda herhangi bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmamaktadır.

İstihdam fırsatları:
Mezun olan öğrencilerimiz çeşitli spor kulüpleri bünyesinde, akademik kadrolarda ve MEB kadrolarında kariyer fırsatlarına sahiptir.

Programın Akademik Kadrosu

Doç. Dr. R. Ferudun DORAK

Doç.Dr. F. Zişan KAZAK ÇETİNKALP

Yrd.Doç. Dr. M. Ersin ALTIPARMAK

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ENGÜR

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOYUNCU

Anahtar Kelimeler

Spor, Egzersiz, Spor Psikolojisi, Psiko-Sosyal Alanlar