Alıntı, atıf kuralları ve intihal ile ilgili genel bilgilendirme, örnekler ve uygulamaların bulunduğu web sitesi www.plagiarism.org‘u ziyaret edebilirsiniz.
Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Program Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerin D1 maddesi uyarınca, Tez Savunma Sınavından Önce Tez Orijinallik Raporunun enstitüye ve savunma jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu’nun 4.06.2015 tarih, 35 Sayılı kararıyla 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren tezini enstitüye teslim eden öğrencilerimizin savunma sınavı öncesinde tezlerine ait tez orijinallik raporunu elektronik ortamda enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tez Orijinallik Raporu, Turnitin yazılımının kullanılmasıyla Danışmanlar tarafından hazırlanacaktır.

Tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak Danışmanlarıyla iletişim kurması uygun olacaktır.

İyi Dileklerimizle…

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü